Kirkeblad

 

Næste kirkeblad nr. 46 - juni, juli og august 2017 -  har deadline 10. juli 2017.

 

Redaktion og layout: Sognepræst Frida Guld.

 

 

 

 

 Menighedsrådsmøde

 

Næste menighedsrådsmøde i sognegården:

Onsdag, den 19. april 2017, kl. 18.30

 

      Kirkelige handlinger

     Se under "Nyt fra præsten"


     Lørdagsdåb

      

      

     På baggrund af, at flere og flere har udtrykt ønske om lørdagsdåb, har det været nødvendigt at tage dette op til drøftelse, idet det er en stor ekstraudgift for kirken.

      

     Menighedsrådet er fortsat af den opfattelse, at en dåb hører til ved en gudstjeneste om søndagen, men for at imødekomme ønskerne om lørdagsdåb og med baggrund i den økonomiske situation, har menighedsrådet besluttet, at der tilbydes lørdagsdåb 2 gange om året - én gang i foråret og én gang i efteåret.

      

     Vi tilstræber, at det bliver den 3. lørdag i marts og 3. søndag i september,

       

     Første gang lørdag, den 17. september 2016.

      

      


     VELKOMMEN TIL UVELSE KIRKE

     Vi er stolte af vores kirke, som på flere måder er en perle i vort land. Den er ikke så stor, men den er yderst charmerende og den er ihvertfald en arkitektonisk perle.

      

     Kirken er dog smukkest, når der er gudstjeneste. Det er der som regel hver søn- og helligdag kl. 10.00.

      

     Vi håber, at alle læsere vil besøge den.

      

      

      

      

     Kirken er låst, når der ikke er kirkelige handlinger.

      

     Det er dog stadig muligt at se den indvendigt, når graveren er til stede på kirkegården.

      

      


     GLÆDELIG PÅSKE

     Påsken er et mentalt maraton for menighed, organist, kirkesanger, kirketjener og præst - og for Jesus især - der hyldes palmesøndag, svigtes skærtorsdag, dør langfredag og genopstår søndag.

      

     I Uvelse fejres påsken i tre distancer:

      

      

      

     Skærtorsdag

     Ved gudstjenesten skærtorsdag, den 13. april 2017, kl. 14.00 ledsages fortællingen om den sidste nadver, fodvaskningen og judaskysset af smagsprøver på de jødiske påskemåltid.

      

     Vær med og smag på bitre urter, usyrede brød og dadler.

      

      

      

     Langfredag

     Blokfløjtenist Lene Langballe medvirker ved gudstjenesten Langfredag den 14. april 2017, kl. 10.00. Hun vil med sit instrument slå den melankolske stemning an.

      

     Alteret er dækket med et sort klæde og en enkelt rød rose.

      

      

      

      

     Påskedag

     Ved gudstjenesten påskedag, den 16. april 2017, kl. 10.00 medvirker René Hagel Andreasen på trompet, når vi fejrer, at Jesus stod op af graven og synger påskens uundværlige salmer.

      

     Det er lys efter mørke! 

      

     Efter gudstjenesten er der kirkekaffe og påskeæg.

      

      

      


     TÅRNAGENTGUDSTJENESTE I UVELSE KIRKE, SØNDAG 29.1.2017

      

      

      

     Week-enden den 28. og 29. januar 2017 var "Tårnagenterne" udstyret med lygte og lup på sporet af det gamle sagn om  den fæle LINDORM i Uvelse kirke. Ormen havde omringet kirken og skulle bekæmpes af en TYR, som udelukkende havde drukket fløde, så den kunne blive kæmpe stor og stærk. Det lykkedes for "Tårnagenterne", som også lærte at læse runer, digte tårnagentsang, male et smukt maleri om sagnet, og meget meget mere spændende.

      

     Week-enden blev sluttet af med en festlig gudstjeneste om søndagen, som startede med "Pink panther"-præludium, hvor tårnagenterne gik rundt i kirkerummet og lyste med lommelygten. UHA. Præsten bød velkommen og fortalte om Tårnagenternes program og det gamle sagn.

      

     Efterfølgende sang vi Tårnagenternes sang, præsten læste Tårnagenternes bønner: "Det værste og det bedste", vi var til alters med brød og saft og der var dusøroverrækkelse til Tårnagenterne, som sluttede af med spil på slagtøj til postludium.

      

     En rigtig dejlig og sjov oplevelse for 3. og 4. klassesbørnene, som havde meldt sig til projektet.

      

     Klik på billederne!!

      

      

      

      

      

      


     REFORMATIONSJUBILÆUM 1517 - 2017

     I 2017 er det 500 år siden Martin Luther slog sine 95 berømte teser op på porten til slotskirken i Wittenberg - en begivenhed der blev startskuddet til reformationen.

      

     I de lutherske kirkesamfund verden over og herhejemme markeres jubilæet for at fremme vores forståelse reformationen og dens indflydelse på vore samfund, identitet og bevisthed.

      

     Reformationsprogrammet er husstandsomdelt i hele Provstiet, men kan også ses her (klik på billedet).

      

     Rigtig glædeligt reformationsjubilæumsår!

      

      

      

      


     Konkurrence - hvilken dør - hvilken kirke?

     Vær med i konkurrencen indtil den 31. oktober 2017, hvor du er med i lodtrækningen om en kasse reformationsøl. Klik på billedet.

      

     Du kan sende dit svar til lene.praestevang@gmail.com eller aflevere det i Uvelse kirke i kassen, som er i våbenhuset.

      

      

      


     Lørdag, den 22. april 2017, kl. 10.30 i Præstevang kirke, Hillerød

     Sigurd Barrett og tøjdyret Snapper er klar ed en helt ny forstilling, der fortæller 500-årsjueblaren Martin Luthers historie i børnehøjde med fortælling, sang, musik og teater.

      

     Billetter koster kr. 75,00 og sælges fra tirsdag, den 2. februar 2017 ved henvendelse til sognepræst Frida Guld.

      

      

      

      


     Skjoldhagel

      

      

     Uvelse kirke har en rød skjoldhagel, formentlig fra midten af 1800-tallet, der ser ud til at være helt original.

      

     Selskabet for Kirkelig Kunst har istandsat skjoldhaglen, som nu opbevares i en syrefri kasse.

      

      


     cookie information