Næste kirkeblad nr. 44 - december 2016, januar og februar 2017 - vil blive husstandsomdelt ultimo uge 47. 

 

 Menighedsrådsmøde

Næste menighedsrådsmøde i sognegården:

Tirsdag, den 8. november 2016, kl. 19.00

 

 Kirkelige handlinger

Se under "Nyt fra præsten"


Lørdagsdåb

 

 

På baggrund af, at flere og flere har udtrykt ønske om lørdagsdåb, har det været nødvendigt at tage dette op til drøftelse, idet det er en stor ekstraudgift for kirken.

 

Menighedsrådet er fortsat af den opfattelse, at en dåb hører til ved en gudstjeneste om søndagen, men for at imødekomme ønskerne om lørdagsdåb og med baggrund i den økonomiske situation, har menighedsrådet besluttet, at der tilbydes lørdagsdåb 2 gange om året - én gang i foråret og én gang i efteåret.

 

Vi tilstræber, at det bliver den 3. lørdag i marts og 3. søndag i september,

  

Første gang lørdag, den 17. september 2016.

 

 


VELKOMMEN TIL UVELSE KIRKE

Vi er stolte af vores kirke, som på flere måder er en perle i vort land. Den er ikke så stor, men den er yderst charmerende og den er ihvertfald en arkitektonisk perle.

 

Kirken er dog smukkest, når der er gudstjeneste. Det er der som regel hver søn- og helligdag kl. 10.00.

 

Vi håber, at alle læsere vil besøge den.

 

 

 

 

Kirken er låst, når der ikke er kirkelige handlinger.

 

Det er dog stadig muligt at se den indvendigt, når graveren er til stede på kirkegården.

 

 


NYT MENIGHEDSRÅD PR. 1. SØNDAG I ADVENT 2016

På opstillingsmødet den 13. september 2016 blev der udarbejdet én liste med 6 nye medlemmer til menighedsrådet, og da der ikke den 27. september 2016, kl. 19.00 var indkommet yderligere liste/lister, er følgende valgt:

 

Erling Nielsen, Uvelse

 

Mai Franck, Uvelse

 

Ebbe Andersen, Uvelse

 

Ulla Reipur, Uvelse

 

Bente Præstin, Uvelse

 

Inga Thorsen, Lystrup

 

Det nye menighedsråd vil konstituere sig på møde i november 2016.

 

Suppleanter:

 

Trine Pedersen, Uvelse

 

Edda Phipps, Uvelse

 

 

 


Sognegårdsmedhjælper søges pr. 1.1.2017


Fantastisk kirkekoncert med Alberte Winding og band den 10.8.2016

 

 

En fyldt kirke med glade forventningsfulde mennesker oplevede en sprudlende og livsglad Alberts, som sang sig helt ind i vores hjerter.

 

Hun havde sine fantastiske musikere ved sin side, nemlig Benjamin Koppel, Andreas Fuglebæk og Jan Rørdam, som skabte en helt særlig atmosfære.

 

En utrolig dejlig koncertoplevelse for os alle.

 

 

 


Skjoldhagel

 

 

Uvelse kirke har en rød skjoldhagel, formentlig fra midten af 1800-tallet, der ser ud til at være helt original.

 

Selskabet for Kirkelig Kunst har istandsat skjoldhaglen, som nu opbevares i en syrefri kasse.

 

 


cookie information