Næste kirkeblad nr. 42 - juni, juli og august 2016 - vil blive husstandsomdelt i ultimo uge 21.

 

 Menighedsrådsmøde

Næste menighedsrådsmøde i sognegården:

14. juni 2016, kl. 19.00


Sognepræst Charlotte Chammon

 

Sognepræst Charlotte Chammon,

Lyngevej 12,

Nr. Herlev,

3400 Hillerød

Tlf. 48 26 52 53

Email: chch@km.dk

 

er fungerende sognepræst for Uvelse sogn indtil ny sognepræst er ansat.

 

 


Ny sognepræst i Uvelse

Præstestillingen i Nr. Herlev-Uvelse pastorat (50) har været opslået i Præsteforeningens blad med udløbsdag den 9. maj 2016.

 

Menighedsrådet afventer nu at få tilsendt ansøgningerne fra Biskoppen over Helsingør Stift, hvorefter ansøgningerne kan behandles, og vi kan tage stilling til ansættelse af ny sognepræst, som vi håber på kan ske omkring 1. august 2016.

 

 

 Kirkelige handlinger

Se under "Nyt fra præsten"


Lørdagsdåb

 

 

På baggrund af, at flere og flere har udtrykt ønske om lørdagsdåb, har det været nødvendigt at tage dette op til drøftelse, idet det er en stor ekstraudgift for kirken.

 

Menighedsrådet er fortsat af den opfattelse, at en dåb hører til ved en gudstjeneste om søndagen, men for at imødekomme ønskerne om lørdagsdåb og med baggrund i den økonomiske situation, har menighedsrådet besluttet, at der tilbydes lørdagsdåb 2 gange om året - én gang i foråret og én gang i efteåret.

 

Vi tilstræber, at det bliver den 3. lørdag i marts og 3. søndag i september,

  

Første gang lørdag, den 17. september 2016.

 

 


VELKOMMEN TIL UVELSE KIRKE

Vi er stolte af vores kirke, som på flere måder er en perle i vort land. Den er ikke så stor, men den er yderst charmerende og den er ihvertfald en arkitektonisk perle.

 

Kirken er dog smukkest, når der er gudstjeneste. Det er der som regel hver søn- og helligdag kl. 10.00.

 

Vi håber, at alle læsere vil besøge den.

 

 

 

 

Kirken er låst, når der ikke er kirkelige handlinger.

 

Det er dog stadig muligt at se den indvendigt, når graveren er til stede på kirkegården.

 

 


STIL OP TIL MENIGHEDSRÅDSVALGET TIRSDAG DEM 13. SEPTEMBER 2016, KL. 19.00 I UVELSE SOGNEGÅRD

Kirkeministeriet har bevilget os endnu en 2 års valgperiode i 2016/2018 og igen i 2018/2020, hvilket vi naturligvis er meget glade for og derfor håber, at det kan få flere til at gå ind i menighedsrådsarbejdet, som er utroligt vigtigt for vores kirkes eksistens.

 

Vi er i øjeblikket 6 rådsmedlemmer, hvoraf nogle ønsker at stoppe efter flere års fantastisk arbejde for kirken. Så det er yderst vigtigt, at vi får flere kandidater til at melde sig, så det vigtige arbejde kan fortsætte, og vi kan bevare vores smukke kirke.

 

Der er 1.131 folkekirkemedlemmer i Uvelse-Lystrup. 78% af danskerne over 18 år er medlem af folkekirken, og i dag sidder ca. 0,4% af dem i et menighedsråd.

 

En ny undersøgelse fra Kirkeministeriet viser dog, at hele 17% af danskerne i folkekirken over 18 år kunne finde på at deltage i et menighedsråd i fremtiden. Det svarer til mere end 600.000 danskere. Så mon ikke der skulle findes nogle borgere i Uvelse- Lystrup, som gerne vil engagere sig i det kirkelige arbejde. 17% af 1.131 er hele 192 personer,  men det ville være fantastisk med blot 0,75%.

 

Er du interesseret eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte ét af rådsmedlemmerne, eller du kan møde op til de offentlige menighedsrådsmøder, som er 2. tirsdag i måneden kl. 19.00 i sognegården.

 

 

 

 


Årets konfirmander

 

 

Bagest fra venstre:

Ellen Hviid Borning, Jonas Nicolajsen, Hector Kjærsig Drejfeldt, Mads Pryds Bruun, Filip Dobel Hansen, Mathias Steman Madsen, Sebastian Reipur Engel, Bag Sebastian: Domantas Gulbinas, Oskar Vestergaard Klausen, Magnus Milwertz.

 

Forrest fra venstre:

Sandra Storm Thøstesen, Mia Dobel Hansen, Sofie Møller Ellegaard, Ingeborg Marie Elgaard Brett, Astrid Sofia Houge Pedersen, Carina Bovbjerg, Helena Id, Sara Rørbæk Petersen.

 

 


Sognepræst Massoud Fouroozandeh

 

 

Sognepræst Massoud Fouroozandeh holdt et spændende og interessant foredrag "Den forbudte frelse" i Uvelse kirke den 27. april 2016, hvor ca. 40 personer lyttede intenst til hans ord - alvorlige og humoristiske. En dejlig aften.


Skjoldhagel

 

 

Uvelse kirke har en rød skjoldhagel, formentlig fra midten af 1800-tallet, der ser ud til at være helt original.

 

Selskabet for Kirkelig Kunst har istandsat skjoldhaglen, som nu opbevares i en syrefri kasse.