Næste kirkeblad nr. 43, september, oktober og november 2016 - vil blive husstandsomdelt i ultimo uge 34.

 

 Menighedsrådsmøde

Næste menighedsrådsmøde i sognegården:

9. august 2016, kl. 19.00


Sognepræst Charlotte Chammon

 

Sognepræst Charlotte Chammon,

Lyngevej 12,

Nr. Herlev,

3400 Hillerød

Tlf. 48 26 52 53

Email: chch@km.dk

 

er fungerende sognepræst for Uvelse sogn indtil ny sognepræst er ansat.

 

 Kirkelige handlinger

Se under "Nyt fra præsten"


Lørdagsdåb

 

 

På baggrund af, at flere og flere har udtrykt ønske om lørdagsdåb, har det været nødvendigt at tage dette op til drøftelse, idet det er en stor ekstraudgift for kirken.

 

Menighedsrådet er fortsat af den opfattelse, at en dåb hører til ved en gudstjeneste om søndagen, men for at imødekomme ønskerne om lørdagsdåb og med baggrund i den økonomiske situation, har menighedsrådet besluttet, at der tilbydes lørdagsdåb 2 gange om året - én gang i foråret og én gang i efteåret.

 

Vi tilstræber, at det bliver den 3. lørdag i marts og 3. søndag i september,

  

Første gang lørdag, den 17. september 2016.

 

 


VELKOMMEN TIL UVELSE KIRKE

Vi er stolte af vores kirke, som på flere måder er en perle i vort land. Den er ikke så stor, men den er yderst charmerende og den er ihvertfald en arkitektonisk perle.

 

Kirken er dog smukkest, når der er gudstjeneste. Det er der som regel hver søn- og helligdag kl. 10.00.

 

Vi håber, at alle læsere vil besøge den.

 

 

 

 

Kirken er låst, når der ikke er kirkelige handlinger.

 

Det er dog stadig muligt at se den indvendigt, når graveren er til stede på kirkegården.

 

 


FRIDA GULD - NY SOGNEPRÆST I UVELSE PR. 15.8.2016

Det er en stor fornøjelse, at kunne meddele, at menighedsrådet har valgt ny sognepræst, Frida Guld, som tiltræder stillingen pr. 15. august 2016 og dermed flytter ind i præsteboligen, Stenager 12, Uvelse.

 

Frida Guld kommer fra en ansættelse som konstitueret sognepræst i Farum. 

 

Vi glæder os meget til at byde Frida, hendes kæreste Daniéle og sønnen Elmer velkommen i Uvelse.

 

Frida Guld indsættes i embedet ved gudstjeneste i Uvelse kirke, søndag den 21. august 2016, kl. 14.00, hvor alle er velkommen.

 

Efterfølgende vil der være reception i sognegården.

 

 

 


UDSOLGT - SOMMERKONCERTEN MED ALBERTE WINDING I UVELSE KIRKE, ONSDAG 10. AUGUST 2016, KL. 19.30

De reserverede billetter, som ikke er betalt og afhentet den 3. august 2016, vil blive videresolgt den 4. august 2016.

 

 

 


STIL OP TIL MENIGHEDSRÅDSVALGET TIRSDAG DEM 13. SEPTEMBER 2016, KL. 19.30 I UVELSE SOGNEGÅRD

Kirkeministeriet har bevilget os endnu en 2 års valgperiode i 2016/2018 og igen i 2018/2020, hvilket vi naturligvis er meget glade for og derfor håber, at det kan få flere til at gå ind i menighedsrådsarbejdet, som er utroligt vigtigt for vores kirkes eksistens.

 

Vi er i øjeblikket 6 rådsmedlemmer, hvoraf nogle ønsker at stoppe efter flere års fantastisk arbejde for kirken. Så det er yderst vigtigt, at vi får flere kandidater til at melde sig, så det vigtige arbejde kan fortsætte, og vi kan bevare vores smukke kirke.

 

Der er 1.131 folkekirkemedlemmer i Uvelse-Lystrup. 78% af danskerne over 18 år er medlem af folkekirken, og i dag sidder ca. 0,4% af dem i et menighedsråd.

 

En ny undersøgelse fra Kirkeministeriet viser dog, at hele 17% af danskerne i folkekirken over 18 år kunne finde på at deltage i et menighedsråd i fremtiden. Det svarer til mere end 600.000 danskere. Så mon ikke der skulle findes nogle borgere i Uvelse- Lystrup, som gerne vil engagere sig i det kirkelige arbejde. 17% af 1.131 er hele 192 personer,  men det ville være fantastisk med blot 0,75%.

 

Er du interesseret eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte ét af rådsmedlemmerne, eller du kan møde op til de offentlige menighedsrådsmøder, som er 2. tirsdag i måneden kl. 19.00 i sognegården.

 

 

 

 


Stemningsbilleder fra en dejlig sommersangaften i Uvelse kirke, onsdag den 8. juni 2016


Skjoldhagel

 

 

Uvelse kirke har en rød skjoldhagel, formentlig fra midten af 1800-tallet, der ser ud til at være helt original.

 

Selskabet for Kirkelig Kunst har istandsat skjoldhaglen, som nu opbevares i en syrefri kasse.

 

 


cookie information