Næste kirkeblad nr. 45 - marts, april og maj 2017 -  har deadline 10. februar 2017.

 

Redaktion og layout: Sognepræst Frida Guld

 

 

 

 

 

 Menighedsrådsmøde

 

Næste menighedsrådsmøde i sognegården:

Onsdag, den 18. januar 2017, kl. 18.30

 

 Kirkelige handlinger

Se under "Nyt fra præsten"


Lørdagsdåb

 

 

På baggrund af, at flere og flere har udtrykt ønske om lørdagsdåb, har det været nødvendigt at tage dette op til drøftelse, idet det er en stor ekstraudgift for kirken.

 

Menighedsrådet er fortsat af den opfattelse, at en dåb hører til ved en gudstjeneste om søndagen, men for at imødekomme ønskerne om lørdagsdåb og med baggrund i den økonomiske situation, har menighedsrådet besluttet, at der tilbydes lørdagsdåb 2 gange om året - én gang i foråret og én gang i efteåret.

 

Vi tilstræber, at det bliver den 3. lørdag i marts og 3. søndag i september,

  

Første gang lørdag, den 17. september 2016.

 

 


Meld dig som indsamler søndag den 12. marts 2017

Søndag den 12. marts 2017 sætter Folkekirkens Nødhjælp fokus på verdens fattige.

 

Der er brug for indsamlere til at gå i Uvelse og Lystrup. Har du tid og lyst, så meld dig på mail til sognepræst Charlotte Chammon chch@km.dk.

 

Indsamlingsbøsserne hentes og afleveres i sognegården i Nr. Herlev.

 

Der kan arrangeres fælles kørsel til Nr. Herlev efter behov.

 

 

 

 


VELKOMMEN TIL UVELSE KIRKE

Vi er stolte af vores kirke, som på flere måder er en perle i vort land. Den er ikke så stor, men den er yderst charmerende og den er ihvertfald en arkitektonisk perle.

 

Kirken er dog smukkest, når der er gudstjeneste. Det er der som regel hver søn- og helligdag kl. 10.00.

 

Vi håber, at alle læsere vil besøge den.

 

 

 

 

Kirken er låst, når der ikke er kirkelige handlinger.

 

Det er dog stadig muligt at se den indvendigt, når graveren er til stede på kirkegården.

 

 REFORMATIONSJUBILÆUM 1517 - 2017

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther slog sine 95 berømte teser op på porten til slotskirken i Wittenberg - en begivenhed der blev startskuddet til reformationen.

 

I de lutherske kirkesamfund verden over og herhejemme markeres jubilæet for at fremme vores forståelse reformationen og dens indflydelse på vore samfund, identitet og bevisthed.

 

Logoet for den danske jubilæumsfejring er udarbejdet af billedkunstner Maja Lisa Engelhardt. Det fortæller det tempelforhæng, som Kristus ved sin korsfæstelse flænger ind til det allerhelligste. For netop det enkelte menneskes direkte adgang til Gud var en central tanke for Luther, som gjorde op med idéen om, at adgangen til Gud gik igennem præster og pave.

 

Hold øje med Hillerød Provstis fælles jubilæumsprogram, der skulle ligge i kirken fra 1. søndag i advent og følg med på www.luther2017.dk 

 

Rigtig glædeligt reformationsjubilæumsår!

 

 

 

 


Lørdag, den 22. april 2017, kl. 10.30 i Præstevang kirke, Hillerød

Sigurd Barrett og tøjdyret Snapper er klar ed en helt ny forstilling, der fortæller 500-årsjueblaren Martin Luthers historie i børnehøjde med fortælling, sang, musik og teater.

 

Billetter koster kr. 75,00 og sælges fra tirsdag, den 2. februar 2017 ved henvendelse til sognepræst Frida Guld.

 

 

 

 


Tidligere menighedsrådsmedlemmer takker af

For 2 år siden blev jeg medlem af menighedsrådet, men har nu af personlige årsager valg at træde ud.

Det har været en god og givende oplevelse, som jeg ikke ville have været foruden. Som nytilflytter til Uvelse har det været engod indgangsvinkel til at lære nogle dejlige mennesker at kende, både i og udenfor menighedsrådet.

Jeg glæder mig til også i fremtiden at være en del af kirkens liv.

 

Lihta Andersson

 

 

Her på falderebet vil jeg gerne sige tak for nogle gode og lærerige år i menighedsrådet. Det har været nogle år med forskellige opgaver, udfordringer og fine oplevelser, som jeg har sat stor pris på.

Tak til mine gode kolleger i menighedsrådet for det altid positive og gode samarbejde vi har haft.

Sidst men ikke mindst vil jeg ønske vort nye menighedsråd al mulig held og lykke fremover med dets arbejde her i Uvelse.

 

Ellen Petersen

 

 

 

 


Skjoldhagel

 

 

Uvelse kirke har en rød skjoldhagel, formentlig fra midten af 1800-tallet, der ser ud til at være helt original.

 

Selskabet for Kirkelig Kunst har istandsat skjoldhaglen, som nu opbevares i en syrefri kasse.

 

 


cookie information