Fælles kirkegårdstakster

I forbindelse med Kirkeministeriets cirkulære og vejledning om beregning af kirkegårdstakster af 29. maj 2009 har Provstiudvalget arbejdet med at finde fælles kirkegårdstakster for hele Hillerød Provsti. Dette falder desuden sammen med en ændring af momsreglerne. Dette betyder, at der fra 1.1.2010 skal betales moms af gravstedslegater, d.v.s. når der indgås en flerårig aftale, idet tilkøb af vedligeholdelse af et gravsted nu er en momspligtig ydelse. Erhvervelse af gravstedet er fortsat momsfrit. Endvidere reguleres alle priser hvert år pr. 1.1., som hidtil i henhold til vejledning, som udsendes af stiftøvrigheden.

Nærmere oplysninger om kirkegårdstakster kan fås ved henvendelse til kirkeværge Erling Nielsen, tlf. 21660675.

 

 

       Orientering om nedsættelse af kiste og urne - Uvelse kirkegårdVærdigrundlag


Kirkekaffe i våbenhuset

Fra 1. januar 2017 vil menighedsrådet servere kirkekaffe i våbenhuset efter hver højmesse.

 

 

 

 


Menighedsrådet har besluttet at være medlem af "kirke care" Hillerød.

 

Der vil være mere omtale i næste kirkeblad og senere her på hjemmesiden, men kig ind på www.kirkecare.dk og få yderligere information.

 

 

 


SORGGRUPPE

Til dig, der har mistet en nærtstående ved dødsfald.

I en sorggruppe kan du finde støtte, hvis du har mistet en, du holder af. En sorggruppe forsøger ikke at fjerne sin sorg eller at presse dig til at "komme videre". Men fællesskabet med andre, som har mistet, kan hjælpe dig med at bære sorgen og den forandrede hverdag.

 

Kurset foregår i Hillerød kirke, Østergade 12, Hillerød. Det er gratis og forløber over 10 gange, tirsdage kl. 10-12. Løbende opstart.

 

Tilmelding til Ellen Esmarch, ellenesmarch@gmail.com

 

 

 Lapidarium

Lapidarium på Uvelse kirkegård

Et lapidarium er et område, oftest i forbindelse med en kirkegård, hvor særligt bevaringsværdige minde- og gravsten opstilles.

 

Lapis betyder sten, og et lapidarium er en udstilling eller samlig af sten. I Danmark kendes orden fra kirkegårdens samling af gravsten, men andre steder bruges udtrykket om andre stensamlinger. På kirkegårdene ses tit udvalgte bevaringsværdige sten samlet i en slags udendørs museum, men mange steder er det blot alle gravsten fra nedlagte grave samlet ét sted på kirkegården, hvilket så også er et lapidarium omend mere udformelt.


Børnekor i Uvelse

Det nye menighedsråd, som jo heldigvis stadig har to af de garvede medlemmer med, har haft mange spændende opgaver, siden vi blev konstitueret i november måned 2016.

 

Det har selvfølgelig været de sædvanlige praktiske opgaver i form af drift og økonomi, der har taget mest tid, men aktivitetsudvalget har også haft travlt med at få udarbejdet et meget spændende program for resten af 2017, og menigheden i Uvelse kan glæde sig.

 

Det stod på et af vore første møder klart, at det nye menighedsråd var enige om, at et børnekor i byen i kirkeregi og i samarbejde med Uvelse skole vil blive en stor glæde for alle borgere. I starten af 2017 var præsten og formanden på besøg hos Blovstrød børnekor og havde møde med både præsten og korlederen der. Senere var formanden og sekretæren med til en børnekoncert i Blovstrød kirke og derefter var vi klar med en ansøgning til provstiet om midler til ansættelse af en børnekorsleder. I april fik vi den gode nyhed, at bevillingen var imødekommet, og vi på budget 2018 skal ansøge om udvidelse af driftsrammen for at kunne på permanent tilskud. Snart har præsten og formanden møde med distriktsskolelederen på Brødeskov for at fastlægge tidspunkter for undervisning af det kommende børnekor, som vi håber kan starte op efter sommerferien 2017 på Uvelse skole.

 

Der vil senere komme mere indformation ud til forældre og børn, men vi kan fra menighedsrådets side kun sige: 

 

Vi glæder os så meget og håber koret får en rigtig god start.

 

Bente Præstiin

formand

 

 

 

 

 


Galleri Hanegal v/Vibe Krogsgaard udstiller i sognegården i juni, juli og august 2017

 

 

Vibe Kroggaards kunstneriske univers er beboet af sære fugle, hunde og fabeldyr ofte med et stærkt grafisk udtryk tilsat en god portion humor. Farverne er sprudlende, motiverne er underfundige. Glæde, humor, krudt og energi........det smitter!!!

 

Mange af værkerne har desuden en bund af kollage, lavet af plakater, som hun "stjæler" i Berlin. Altså ikke fra butikkerne, men fra gaden, hvor de tykke lag af plakater falder af, når de har været udsat for vej og vind i et godt stykke tid. Lagene kan forsigtigt skilles ad efter en tur i badekarret. Kolladen giver dybde i billedet og et spændende råt udtryk.

 

Vibe har fortid som grafiker, men har de sidste mange år arbejdet med kunsten i sit atelier Galleri Hanegal i Lystrup. Herfra har hun arrangeret et utal af udstillinger i Kunstforeninger og har også deltaget i en del censurerede udstillinger. 

 

 

 


cookie information