Kirkeblad

 

 

 Næste kirkeblad nr. 49  har deadline 1. februar 2018.

 

Redaktion: Sognepræst Frida Guld Tolentino.

 

Layout og tryk: UniDeko.

 

Oplag: 650.

 

Omdeling: Rasmus og August Frederiksen.

 

 

 

 

 

 

 

 Menighedsrådsmøde

 

Næste menighedsrådsmøde i sognegården:

 

Torsdag, den 18. januar 2018, kl. 18.30


Tirsdag, den 20. februar 2018, kl. 18.30


Torsdag, den 22. marts 2018, kl. 18.30


Tirsdag, den 1. maj 2018, kl. 18.30


Onsdag, den 20. juni 2018, kl. 18.30

 

      Kirkelige handlinger

     Se under "Nyt fra præsten"


     Lørdagsdåb

      

      

     På baggrund af, at flere og flere har udtrykt ønske om lørdagsdåb, har det været nødvendigt at tage dette op til drøftelse, idet det er en stor ekstraudgift for kirken.

      

     Menighedsrådet er fortsat af den opfattelse, at en dåb hører til ved en gudstjeneste om søndagen, men for at imødekomme ønskerne om lørdagsdåb og med baggrund i den økonomiske situation, har menighedsrådet besluttet, at der tilbydes lørdagsdåb 2 gange om året - én gang i foråret og én gang i efteåret.

      

     Vi tilstræber, at det bliver den 3. lørdag i marts og 3. søndag i september,

       

     Første gang lørdag, den 17. september 2016.

      

      


     MELD DIG SOM INDSAMLER, søndag den 11. marts 2018

     Meld dig som indsamler, når Folkekirkens Nødhjælp søndag den 11. marts 2018 sætter fokus på verdens fattige.

      

     Der er brug for indsamlere til at gå i Uvelse og Lystrup. Har du tid og lyst, så meld dig på mail til sognepræst Charlotte Chammon på chch@km.dk.

      

     Indsamlingsbøsserne hentes og afleveres i sognegården i Nr. Herlev.

      

      

      

      


     VELKOMMEN TIL UVELSE KIRKE

     Vi er stolte af vores kirke, som på flere måder er en perle i vort land. Den er ikke så stor, men den er yderst charmerende og den er ihvertfald en arkitektonisk perle.

      

     Kirken er dog smukkest, når der er gudstjeneste. Det er der som regel hver søn- og helligdag kl. 10.00.

      

     Vi håber, at alle læsere vil besøge den.

      

      

      

      

     Kirken er låst, når der ikke er kirkelige handlinger.

      

     Det er dog stadig muligt at se den indvendigt, når graveren er til stede på kirkegården.

      

      


     Uvelse menighedsråd ønsker alle et godt og lykkebringende nytår.

      

      

      

           Stemningsbillede fra Nytårskoncerten med Julie Tandrup Kocks strygerkvartet den 7. januar 2018


     cookie information