Fælles kirkegårdstakster

I forbindelse med Kirkeministeriets cirkulære og vejledning om beregning af kirkegårdstakster af 29. maj 2009 har Provstiudvalget arbejdet med at finde fælles kirkegårdstakster for hele Hillerød Provsti. Dette falder desuden sammen med en ændring af momsreglerne. Dette betyder, at der fra 1.1.2010 skal betales moms af gravstedslegater, d.v.s. når der indgås en flerårig aftale, idet tilkøb af vedligeholdelse af et gravsted nu er en momspligtig ydelse. Erhvervelse af gravstedet er fortsat momsfrit. Endvidere reguleres alle priser hvert år pr. 1.1., som hidtil i henhold til vejledning, som udsendes af stiftøvrigheden.

Nærmere oplysninger om kirkegårdstakster kan fås ved henvendelse til kirkeværge Erling Nielsen, tlf. 21660675.

 

 

       Orientering om nedsættelse af kiste og urne - Uvelse kirkegårdVærdigrundlag


Kirkekaffe i våbenhuset

Fra 1. januar 2017 vil menighedsrådet servere kirkekaffe i våbenhuset efter hver højmesse.

 

 

 

 


Menighedsrådet har besluttet at være medlem af "kirke care" Hillerød.

 

Der vil være mere omtale i næste kirkeblad og senere her på hjemmesiden, men kig ind på www.kirkecare.dk og få yderligere information.

 

 

 


SORGGRUPPE

Til dig, der har mistet en nærtstående ved dødsfald.

I en sorggruppe kan du finde støtte, hvis du har mistet en, du holder af. En sorggruppe forsøger ikke at fjerne sin sorg eller at presse dig til at "komme videre". Men fællesskabet med andre, som har mistet, kan hjælpe dig med at bære sorgen og den forandrede hverdag.

 

Nyt kursus begynder, når der er deltagere nok til et hold (5-7 personer). Kurset foregår i Hillerød kirke, Østergade 12, Hillerød. Det er gratis og forløber over 10 gange, tirsdage kl. 10-12. Løbende opstart.

 

Tilmelding til Ellen Esmarch, ellenesmarch@gmail.com, tlf. 61 78 77 83 www.ellenesmarch.dk

 

 

 


Lapidarium

Lapidarium på Uvelse kirkegård

Et lapidarium er et område, oftest i forbindelse med en kirkegård, hvor særligt bevaringsværdige minde- og gravsten opstilles.

 

Lapis betyder sten, og et lapidarium er en udstilling eller samlig af sten. I Danmark kendes orden fra kirkegårdens samling af gravsten, men andre steder bruges udtrykket om andre stensamlinger. På kirkegårdene ses tit udvalgte bevaringsværdige sten samlet i en slags udendørs museum, men mange steder er det blot alle gravsten fra nedlagte grave samlet ét sted på kirkegården, hvilket så også er et lapidarium omend mere udformelt.


Vi er kommet godt fra start med kirke-skole koret, og både korleder Ole og Steen (musiklærer på skolen) glæder sig til samarbejdet med børnene (og os).

 

Vi håber, at børnene kan bidrage med en sang til en af vores julegudstjenester. Endvidere deltager koret ved Lucia i kirken 2. søndag i advent, som vi glæder os til at opleve.

 

Der er nu installeret "stor" skærm i sognegården, som gør det mere behageligt at se film og høre foredrag, hvor der er behov for at vise noget på skærm.

 

 

 

 

 

SKOVEN FALMER TRINDT OM LAND

 

Nu kommer den lidt mørkere tid med mulighed for indendørs sysler. En gåtur i Lystrup skoven er forfriskende med efterårets smukke farver. Årstiderne forskellighed i Danmark er jo noget de fleste af os glæder sig over. Med efterår og vinter kommer også traditioner som Halloween, jul i kirken og juletræstænding ved Brugsen.

 

Jeg personligt er rigtig glad for tiden omkring jul og benytter lejligheden til at pynte op og lave dejlig julemad. Traditioner betyder mere og mere for mig, måske er det noget der følger med alderen. Tiden går også hurtigere jo ældre man bliver, og vi vil så gerne holde lidt mere fast i den, og derfor er det også vigtigt at bruge tiden til det, man gerne vil.

 

Jeg bruger rigtig god tid, når jeg deltager i de forskellige arrangementer i sognegården og kirken. Jeg håber, I har det ligesådan. Vi i menighedsrådet vil stadig gerne have input til forkellige arrangementer. Vi er også parate til at flytte et eller flere sognemøder til om aftenen, hvis vi erfarer behov for det. Så ret henvendelse til én af os med forslag, hvis der er noget I går og tænker på.

 

De nye konfirmander er kommet godt i gang, og jeg deltog i de unges første gudstjeneste i forbindelse med konfirmationsforberedelsen. Det er dejligt at se så mange skønne unge mennesker, som bor i og mange vokset op her i Uvelse, hvor jeg også synes, det er rart at lade børn vokse op.

 

Vi i menighedsrådet glæder os til at se jer alle til de spændende arrangementer hen over de mørke måneder, vi tænder lys i kirken og sognegården, og du er meget velkommen.

 

Glædelig jul fra os i menighedsrådet.

 

Bente Præstiin

formand

 

 

 

 


Erik Starberg udstiller i Uvelse sognegård i december 2017 samt i januar og februar 2018

Går ind på Erik Starbergs hjemmeside www. Erikstarberg.dk og læs om Erik Starberg og se hans dejlige billeder.

 

 

Afrika

cookie information